Anmälan öppen till Lions julmarknad 8/12

Välkommen till Lions traditionella julmarknad i Bålsta Centrum lördagen den 8 december 2018 kl. 10-15.

Julmarknaden brukar samla runt 10 000 besökare och annonseras tydligt inför evenemanget. Vi siktar på en marknad med kvalitetsstämpel och prioriterar de som saluför hantverksprodukter och lokalt producerade livsmedel. Nu kan du som säljare anmäla dig för en försäljningsyta. Det finns marknadsplatser såväl inomhus som utomhus. En plats är 2 x 3 m och kostar 400 eller 300 kr inomhus och 200 kr utomhus (intill yttervägg med skärmtak). Dyraste alternativet inomhus avser platser på innetorget och i gångstråk i centrumbyggnaden, billigaste alternativet avser platser i separat julmarknadslokal med ingång från innetorget. El-anslutning kostar ytterligare 50 kr. Bord och andra tillbehör till marknadsstånd kan vi tyvärr inte tillhandahålla.

Lions intäkter för detta event går till välgörande ändamål via Lions Club Bålsta.

Platserna inomhus fördelas i första hand bland dem som har ett tydligt jultema i sitt utbud. Intresseanmälan skickas via e-post till: marknad@balsta.lions.se, eller via brev till: Lions Club Bålsta, c/o Gösta Westberg, Granebergsvägen 21, 746 52 Bålsta. För att en intresseanmälan ska registreras måste den innehålla följande uppgifter:
• företagsnamn och/eller kontaktperson
• organisations- eller personnummer
• fullständiga adressuppgifter med telefonnummer och e-postadress
• kort beskrivning av det varusortiment som erbjuds
• önskad miljö (inomhus 400 eller 300 kr, utomhus 200 kr)
• önskat antal marknadsplatser á 2 x 3 m
• uppgift om el-behov

Välkommen med din anmälan!