Bålsta Centrums vision

Bålsta Centrum en levande stadskärna!
Genom ett brett utbud av mat, service, restauranger och kultur vill vi bidra till en mer levande stadskärna.

De senaste åren har Bålsta Centrum genomgått stora förbättringar och nyheter inom företagande, restauranger och andra typer av service. Det finns även fler utvecklingsplaner. Filmen ovan visar vår framtida vision att göra Bålsta Centrum till en ännu mer levande plats för att shoppa, arbeta och bo i. Skisser och information om projekten finns även i vårat showroom som är beläget inne i centrumet.