Säker hälsa i centrum

Vårt arbete för att minska smittspridning i centrum.

Bålsta Centrum följer Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer och arbetar aktivt i samarbete med centrumets hyresgäster för att förhindra trängsel och minimera risken för smittspridning i våra lokaler. Till följd av detta har vi fått Kiwas verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder. En kvalitetsmärkning av de viktiga åtgärder som vi vidtagit för en minskad smittspridningen av covid-19, för att göra ditt besök hos oss så tryggt och säkert som möjligt.

Centrumledningen på Bålsta Centrum har sedan inledningen av pandemin en löpande dialog med centrumets hyresgäster med uppmaningen att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och för att besluta vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra trängsel och minimera risken för smittspridning i centrumets lokaler.

För att förhindra trängsel hjälper centrumets vakter till vid köbildning och ser till att avstånd hålls och stöttar även hyresgästerna i att säkerställa att inte för många kommer in i butikerna samtidigt och att bord i restaurangerna inte står för tätt. Möten hålls digitalt och medarbetare som känner sig sjuka uppmanas att stanna hemma och om någon blir sjuk på jobbet skickas denne hem. Hyresgästerna uppmanas följa samma rutiner.

Exempel på andra åtgärder som har vidtagits är:

  • Skärpta och utökade städrutiner som bland annat innebär att alla ytor i centrum desinficeras kontinuerligt
  • Utplacering av handdesinfektionsdispensrar i centrum vid till exempel toaletter och entréer
  • Information om att hålla avstånd, visa hänsyn och att följa FHMs rekommendationer finns tydligt annonserat på allmänna ytor i centrum, på digitala skärmar i centrum, på sociala medier samt på centrumets hemsida
  • Vi har, där det har varit möjligt, plockat bort möbler för att utöka avståndet mellan våra besökare.

För att du som kund ska kunna planera ditt besök på bästa sätt, redovisar vi här de tider då det normalt sett är färre respektive flest besökare i centrum under butikernas öppettider. (COOP har öppet mellan kl 7-22 alla dagar)

Vi vill påminna alla att:

  • Handla själv
  • Hålla avstånd till andra besökare
  • Tvätta händerna och hålla god handhygien
  • Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk

Se besöksschemat nedan för att planera ditt besök.

 

För frågor från media vänligen kontakta:

Claes Delin, claes.delin@cordcom.se