Säkerhet

Bålsta Centrum är bemannat med väktare som ansvarar för den dagliga säkerheten. De har också utbildning i hjärt- och lungräddning, defibrilator, första hjälpen och konflikthantering. De kan snabbt hjälpa till vid akuta situationer samt föra vidare kommunikation med polis och räddningstjänst.

Vi jobbar ständigt med säkerheten i Bålsta Centrum. All personal i centrum ska genomföra en grundläggande säkerhetsutbildning. Kunderna är de viktigaste vi har och därför söker vi hela tiden efter nya vägar att höja Er säkerhet vid besök hos oss.

Med hänsyn till allergiker får man inte ha med sig hundar i centrum. Ledarhundar är undantaget så klart.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen eller prata med någon av ordningsvakterna.

Information gällande kameraövervakning i centrum:

 • Ansvarig för kameraövervakningen är Gerp Bålsta Centrum AB genom Rapid Säkerhet AB.
 • Kontaktuppgifter till Gerp Bålsta Centrum AB är info@balstacentrum.se
 • Syftet med kamerabevakningen/personuppgiftsbehandlingen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka säkerheten i centrum.
 • De personuppgifter som behandlas är identifieringsuppgifter på personer som passerar entréer samt även i servicegångar.
 • Vi grundar övervakningen på lagliga grunder och den viktigaste grunden är en s.k. intresseavvägning. Det är vårt och allmänhetens intresse av att ha kamerabevakning för att skapa trygghet och förhindra brott och sabotage.
 • Behandlingstid/lagringstid är 30 dagar och det är med anledning av tid för polisen att kunna ta del av informationen för att klara upp brott.
 • Rutiner för att gallra och radera uppgifterna är efter 30 dagar då spelas befintligt material över och på så sätt raderas tidigare information.
 • Personer som har tillgång till uppgifterna är vaktbolaget  samt säkerhetsansvarig. Polisen får på begäran ta del av utvalt inspelat material. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.
 • Inga uppgifter kommer att överföras till tredje land.
 • Inga uppgifterna kommer användas för automatiserat beslutsfattande.
 • För klagomål kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.

 

Telefon: 0722-34 38 79
E-mail: vaktenbalstacentrum@rapidsakerhet.se

Välkommen till oss i Bålsta Centrum!