Hoppa till innehåll

Säkerhet i centrum

Säkerhet och kameraövervakning

Vi jobbar ständigt med säkerheten i Bålsta Centrum. All personal i centrum ska genomföra en grundläggande säkerhetsutbildning. Kunderna är de viktigaste vi har och därför söker vi hela tiden efter nya vägar att höja er säkerhet vid besök hos oss.

Bålsta Centrum är bemannat med väktare som ansvarar för den dagliga säkerheten. De har också utbildning i hjärt- och lungräddning, defibrilator, första hjälpen och konflikthantering. De kan snabbt hjälpa till vid akuta situationer samt föra vidare kommunikation med polis och räddningstjänst. Med hänsyn till allergiker får man inte ha med sig hundar i centrum. Ledarhundar är undantaget såklart.

Hjärtstartare

Varje år rapporteras ca 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus från ambulanssjukvården i Sverige. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Då är det viktigt att kunna utföra Hjärt- & Lungräddning men även att använda en hjärtstartare (defibrillator). Det finns en hjärtstartare i Bålsta Centrum vid Apotek Hjärtat.

Dessutom finns flera hjärtstartare i vårt närområde:

 • En i kommunhusets entré
 • En hos Folktandvården
 • Två på Fridegårdsskolan – en i foajén i huvudentrén och en i sporthallen
 • En i simhallen

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen eller prata med någon av ordningsvakterna.

Information gällande kamerabevakning i centrum:

 • Ansvarig för kameraövervakningen är Cavendo Asset Management.
 • Personuppgiftsbiträde är Rapid Säkerhet AB: vaktenbalstacentrum@rapidsakerhet.se
 • Kontaktuppgifter till Bålsta Centrum är info@balstacentrum.se
 • Syftet med kamerabevakningen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka tryggheten i centrum.
 • Bildmaterialet hanteras strikt konfidentiellt.
 • Bildmaterialet finns tillgängligt i 30 dagar för polisen att kunna ta del av för att klara upp brott.
 • Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial per automatik.
 • Personer som har tillgång till uppgifterna är strikt begränsat och lösenordsskyddat. Polisen får på begäran ta del av material relaterat till brott de utreder. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.
 • Inget bildmaterial kommer att överföras till tredje land.
 • Inget bildmaterial kommer användas för automatiserat beslutsfattande.
 • För klagomål, kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.
 • Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen. Vi nås på epost:info@balstacentrum.se


Välkommen till oss i Bålsta Centrum!