Hoppa till innehåll

Vår historia

Från handelsplats till mötesplats

Bålsta Centrum började som en idé på 1970-talet, en plats där människor skulle kunna handla lokalt. Under 1990-talet växte det med fler butiker och servicepunkter, vilket gjorde det till en central del av bålstabornas vardag. Centrumets utveckling har alltid varit knuten till samhällets behov, där man strävat efter att hålla ett relevant och varierat utbud.

Centrumet har anpassat sig över tid, inte bara genom att expandera fysiskt utan också genom att bredda erbjudandet. Detta innefattar inte bara shopping utan även kulturella och sociala aktiviteter som gör det till en naturlig samlingspunkt.

Vår ambition är att Bålsta Centrum ska vara mer än en handelsplats; det ska vara en del av invånarnas vardag, där de kan hitta produkter, service och människor de känner. Idag ser vi fram emot att gemenskapen växer sig ännu starkare och att hålla vårt utbud relevant för alla som besöker oss.