Söker du lokal?

Söker du lokal till en verksamhet? Vi har både butikslokaler, kontor och lager att erbjuda.

Första steget är att du skickar oss en intresseanmälan.

Det finns inget kösystem utan beslut om nyetableringar baseras på vilka lokaler som är vakanta samt vilken verksamhet som vi anser kunna bredda och komplettera Bålsta Centrums utbud.

Vi ber dig sammanställa en beskrivning som på bästa sätt beskriver butiken du önskar öppna. Skicka in er ansökan via mail med nedanstående uppgifter. Bifoga gärna en personlig och mer utförlig ansökan med foto från eventuell befintlig butik eller skisser på hur en butik i Bålsta Centrum skulle se ut, samt länk till eventuell hemsida.

Dessa uppgifter behöver vi från dig:

 • Organisationsnummer/ personnr.
 • Juridiskt företagsnamn.
 • Gatuadress, postnr, ort.
 • Namn på sökande/kontaktperson.
 • Telefonnr dagtid.
 • E-post.
 • Säkerhet för hyra (bankgaranti, borgen etc).
 • Beskriv er verksamhets koncept o affärsidé.
 • Beskriv kort er verksamhets bransch o målgrupper.
 • Beskriv kort er verksamhets sortiment och varumärken.
 • Bifogade dokument (tex företagspresentation foton).
 • Ange ert ungefärliga behov av lokal, storlek, läge samt övriga önskemål eller krav.
 • Speciella tekniska behov om det behövs.